Home Pages of Our Students


Student Theatre "Avos'"

Departments of Mathematics

 • Svetlana Polyakova
 • Michael Akimov
 • Igor Pitler
 • Sergey Gritsenko
 • Arkadiy Gobuzov
 • Alexander Prolubnikov
 • Group M-84
 • Aleksey Kirchatykh
 • Elena Bondarenko
 • Elena Glazkova
 • Larisa Homich
 • Elena Kopotova
 • Michael Trokay
 • Alexey Kvaschuk
 • Olga Makarova
 • Alexander Nechaykin
 • Inna Rakhmusheva
 • Denis Serbin
 • Konstantin Shafigulin
 • Max Zaslavskiy
 • Artem Zvjagincev
 • Nataly Fomich
 • Alla Zaharova
 • Slava Vvedensky
 • Alexey Derjabin
 • Yury Pavlichkov
 • Sergey Konoplev
 • Department of Physics

  Department of Histoty

  Teology Branch

  Region Branch

  Department of Economics


  Omsk State University | Departments & Divisions | Staff | Students | Omsk City

  For any questions mail to webmaster.

  Omsk State University
  (c)1998